Toimitusjohtajan katsaus

Päättyneenä vuonna taloudellinen tilanne Suomessa oli Euroopan talouskriiseistä huolimatta vakaa, ja päivittäistavarakauppa kasvoi ehkä odotettuakin enemmän. Kasvu tuli kuitenkin pitkälti elintarvikkeiden kuluttajahintojen noususta, ei kulutuksen kasvusta.

Hintojen nousuun vaikuttivat oleellisesti muun muassa maailmanlaajuinen elintarvikkeiden kysynnän kasvu, huono satokausi Suomessa ja eri puolilla maailmaa.

Pitkään jatkunut valmisruokien kulutuksen kasvu hidastui viime vuonna. Tämän taustalla olivat kiristynyt taloudellinen tilanne, kuluttajatottumusten muutokset ja kielteinen keskustelu koskien erityisesti valmisruokia ja niiden käyttöä. Myös ruuan valmistaminen kotona lisääntyi kasvattaen puolivalmisteiden kysyntää.

Vaikka valmisruuan kulutus kääntyi laskuun, niin heti syötävien tuotteiden kulutus kasvoi. Vastasimme näiden tuotteiden kysyntään uudella Saarioisten Eväs -tuotemerkillä. Ensimmäiset Eväs-tuotteet olivat täytettyjä leipiä ja lounassalaatteja. Loppuvuodesta toimme markkinoille vielä toisen uuden tuotemerkin, Saarioisten Kartanon parhaat.

Vuosi 2012 oli meille saarioislaisille erittäin haasteellinen. Vuotta leimasivat toiminnan tehostaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja varautuminen tuleviin haasteisiin.

Saarioinen on menneinä vuosina investoinut voimakkaasti. Investoinnit on nyt pitkälti otettu käyttöön. Osittain siksi ja osittain kysynnän heikkenemisen vuoksi Saarioisilla käytiin syksyllä yt-neuvottelut, jotka koskivat henkilöstön vähentämistä, tuotteiden karsimista ja kilpailukyvyn parantamista. Tavoitteena oli saada noin kahdeksan miljoonan euron kustannussäästöt vuositasolla. Uskomme, että tavoitetaso toteutuu täydessä laajuudessaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Saarioinen konsernin liikevaihto oli 334,2 miljoonaa euroa ja jäi vuoden 2011 tasolle. Liikevaihdon kasvutavoitteita ei saavutettu. Merkittävimmät syyt siihen olivat kiristynyt kilpailu, koko valmisruokamarkkinan kasvun hidastuminen, sekä yhtiön muidenkin päätuoteryhmien jääminen myynnin kehityksessä alle asetettujen tavoitteiden.

Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa. Tavoitteista ja edellisen vuoden tasosta jäätiin selvästi. Myynnin lisäksi tuloskehitykseen vaikuttivat heikentävästi myyntihintoja nopeammin kohonneet raaka-ainekustannukset. Virossa liikevaihto kasvoi lähes odotusten mukaisesti, mutta tulostavoitetta ei saavutettu. Viime vuoden tulokseen kirjattiin myös yhteistyöneuvotteluiden lopputuloksena syntyneet kertaluonteiset kulut.

Investointimme viime vuonna olivat 13,3 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kohde oli uusi asiakaskoulutus- ja tuotekehitystila Sahalahdelle. Näiden tilojen avajaiset pidettiin keväällä ja tila nimettiin Innolaksi. Investointi luo meille hyvät edellytykset tehostaa ja kehittää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa sekä panostaa entistä voimakkaammin valmisruokien tuotekehitykseen.

Vuoden aikana panostettiin Saarioisten strategian tarkentamiseen, omistajastrategia mukaan luettuna. Samalla sovittiin strategiaa tukevat kehityshankkeet. Tarkennettua strategiaa ja sovittuja kehityshankkeita viedään voimakkaasti eteenpäin vuoden 2013 aikana. Saarioisten toiminta-ajatus kiteytyy jatkossakin lauseeseen ”Puhtaasta luonnosta hyvää valmista ruokaa”.

Saarioisten markkina-asema ja taloudellinen tilanne ovat vakaalla pohjalla. Meillä on hyvät asiakassuhteet, laadukkaat tuotteet ja osaava henkilöstö. Uskon, että Saarioisilla on vahvat edellytykset tehdä tulevina vuosina hyvää tulosta ja olla edelleen edelläkävijä omilla vahvuusalueillaan Suomessa sekä Virossa. Odotan kuluvan vuoden tulostason parantuvan oleellisesti viime vuoteen nähden.

Kiitän asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Saarioisten koko henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä vuonna 2012.


Ilkka Mäkelä

toimitusjohtaja

Ilkka Makela

”Kuluttajien tärkeimmät kriteerit ruuan ostamisen suhteen ovat edelleen hyvä maku, terveellisyys ja kotimaisuus”.