Konsernin avainluvut


1 000 euroa

2012

2011

2010

2009

2008

Liikevaihto (mEUR)

334,2

334,5

326,8

340,0

342,2

Liikevaihdon muutos

-0,1 %

2,4 %

-3,9 %

-0,6 %

4,7 %

Liikevoitto (mEUR)

3,5

6,8

15,3

15,4

16,2

   % liikevaihdosta

1,0 %

2,0 %

4,7 %

4,5 %

4,7 %

Tulos ennen satunnaisia eriä (mEUR)

1,9

5,5

13,9

14,6

15,6

   % liikevaihdosta

0,6 %

1,6 %

4,3 %

4,3 %

4,6 %

Nettoinvestoinnit (mEUR)

13,3

17,7

15,1

37,3

27,4

Sijoitetun pääoman tuotto

2,2 %

4,0 %

8,3 %

8,9 %

10,6 %

Maksuvalmiussuhde *

1,2

1,1

1,4

1,3

1,2

Omavaraisuusaste *

55,6 %

55,6 %

55,8 %

54,5 %

57,1 %

Korolliset nettovelat (mEUR) *

19,5

24,2

24,0

28,4

15,9

   % liikevaihdosta

5,8 %

7,2 %

7,3 %

8,4 %

4,6 %

Henkilöstö keskimäärin *

1 970

2 028

2 098

2 138

2 253


*) kauden lopussa


PGraafi avainluvut tulos
Graafit th tulos ennen satunnaisia eriä
 
Graafit th investoinnit
Graafit th omavaraisuusaste