Tärkeitä tapahtumia

Uusi brändi

Saarioisten Eväs toi markkinoille heti syötäviä leipiä ja salaatteja.

Työympäristön erityisansiomitali

Sahalahden tehtaan työsuojevaltuutettu Eija Selander palkittiin syksyllä.

ISO 22000 -sertifikaatti

Saarioisille myönnettiin elintarviketurvallisuusstan-dardin mukainen sertifikaatti.

  • Ajankohtaista

Toimitusjohtajan katsaus

Kuluttajien tärkeimmät kriteerit ruuan ostamisen suhteen ovat edelleen hyvä maku, terveellisyys ja kotimaisuus.

Markkinaosuus

Saarioinen säilytti edelleen selkeän markkinajohtajan aseman valmisruuissa.

Innola

Uusi tuotekehitys- ja asiakas-koulutustila otettiin käyttöön Sahalahdella.

Avainluvut

Konsernin liikevaihto oli 334,2 miljoonaa euroa.